Elk kind een ster

Elk kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talent. Het gaat erom dit talent te ontdekken en op de juiste manier verder te ontwikkelen. Op Het Talent bieden wij al onze leerlingen onderwijs op maat. Zo kan ieder kind zich op zijn of haar niveau ontplooien.

 

Onze school heeft vier pijlers:

 

Ambitieus: ons onderwijs is modern en kwalitatief sterk. Onze tijd met de leerlingen besteden we optimaal. Zo krijgen al onze leerlingen de kans hun talenten maximaal te ontdekken en te ontplooien. 

 

Talentvol: ieder kind is talentvol. Door dit talent op de juiste manier aan te spreken, willen wij ieder kind tot maximale bloei laten komen. De behoeften van het individuele kind zijn leidend voor ons.

 

Opbrengstgericht: onze relatief kleine groepen geven ons de tijd en ruimte om opbrengstgericht, passend onderwijs te geven. Wij hebben de kennis om ieder kind de zorg en uitdaging te bieden die het nodig heeft. 

 

Verbindend: voor een veilig schoolklimaat is samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten van groot belang. Wij zoeken deze samenwerking dan ook bewust op.

 

Op Het Talent kijken we niet óf een leerling knap is, maar hóe een leerling knap is. En daarop bouwen we verder.