Op zoek naar het talent in ieder kind

Ieder kind heeft een talent; dat is onze overtuiging! Met deze gedachte onderscheiden wij ons van andere scholen; wij werken namelijk volgens de uitgangspunten van Meervoudige Intelligentie. Dit houdt in dat we op Het Talent niet kijken óf een leerling knap is, maar hóe een leerling knap is.

 

De sterke kanten benutten

Meervoudige Intelligentie rekent af met het idee dat de ene mens meer of minder intelligent is dan de andere. Ieder mens, iedere leerling, heeft een uniek intelligentieprofiel dat bestaat uit sterk en minder sterk ontwikkelde intelligenties. Zo is de ene leerling goed in taal, de andere in logisch denken en weer een andere in de omgang met anderen. Binnen de Meervoudige Intelligentie-aanpak houden we de leerresultaten scherp in de gaten en sluiten we via aantrekkelijke leerstof zoveel mogelijk aan op de sterke kanten van iedere leerling.