Zorg op individueel niveau

Op onze school telt ieder kind! En omdat elk kind uniek is, benaderen we de kinderen niet alleen als groep maar ook als individu. Op basis van de groepsoverzichten wordt voor de basisvakken (lezen, taal/spelling en rekenen) instructie gegeven op drie niveau’s. Wanneer blijkt dat een kind meer aandacht nodig heeft, stappen we over op een van onze vijf zorgniveaus

 

De zorg voor het jonge kind

Het Talent is een Piramideschool. Dat betekent dat wij op onze school een combinatie van spelen, werken en leren inzetten om drie- tot zesjarigen te stimuleren in hun ontwikkeling. Er wordt in deze periode een stevige basis gelegd bij de kinderen op het gebied van rekenen en taal. 

 

Om de ontwikkeling van uw jonge kind goed in de gaten te houden, nemen wij (net als in onze andere groepen) ook in de groepen 1-2 Cito-toetsen af. We kunnen zo goed in kaart brengen hoe uw kind zich ontwikkelt vergeleken met leeftijdgenootjes. 

 

De sociaal-emotionele zorg

Op Het Talent wordt ook veel aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij gebruiken hiervoor de Kanjermethode. Wilt u weten wat de Kanjermethode inhoudt? Kijkt dan u op www.kanjertraining.nl.