De juiste zorg voor ieder kind

Wanneer blijkt dat uw kind extra zorg nodig heeft, bieden wij vijf zorgniveaus. 

 

1

De leerkracht signaleert dat het kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het standaard aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep.

2

De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.

3

Er is meer extra ondersteuning nodig dan de leekracht kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).

4

a. Het inschakelen van externe expertise en/of het zorgteam van de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team).

5

Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.