Een mooie start in groep 1/2

Wat fijn dat u, tijdens uw oriëntatie op een goede basisschool voor uw kind(eren), ook onze website bezoekt!

 

Een goede start!

Uw kind heeft talent, in welke vorm dan ook. Wij werken op school dan ook al vanaf de kleutergroep, groep 1-2, vanuit het principe van meervoudige intelligentie, een theorie van Howard Gardner. Via acht verschillende intelligenties en de daarbij behorende werkvormen bieden wij uw kind de leerstof aan. Zo komen wij tegemoet aan de talenten van alle kinderen. Door deel te nemen aan de naschoolse activiteiten ontwikkelen wij ook de talenten op creatief en sportief gebied.

 

De Piramide-methode

Tevens werken wij in de peutergroep en in groep 1-2 met de Piramide-methode. Deze methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling en biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Nader kennismaken?

Benieuwd naar hoe een dag in groep 1-2 eruit ziet? Speciaal voor u hebben wij voor u 'een kijkje in groep 1-2'  geschreven. Ook kunt u een vrijblijvende afspraak maken met de directeur en de juffen van de kleutergroep voor een informatief gesprek en een rondleiding.