Structureel werken aan verbetering

Onderwijskwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We zetten dan ook structureel diverse middelen in:

 

Evaluatie: we stellen jaarlijks aan het begin van het schooljaar onze doelen vast. Ook vragen we leerlingen en ouders iedere twee jaar naar hun mening over de kwaliteit van onze school. 

 

Toetsen: methodegebonden toetsen en CITO-toetsen laten de resultaten van onze leerlingen zien. Op basis hiervan kunnen onze leerkrachten hun instructie aanpassen en eventuele achterstanden oppakken. Een overzicht van onze CITO-eindscores vindt u in onze schoolgids.

 

Onderwijs op maat: we streven naar onderwijs op maat voor al onze leerlingen. 

 

Aandacht voor doorstroomcijfers: jaarlijks leggen we vast naar welk schooltype onze schoolverlaters gaan. We monitoren ons eigen advies door deze leerlingen minimaal de eerste 2 jaar op het middelbaar onderwijs te volgen. Een overzicht van onze doorstroomgegevens vindt u in onze schoolgids.

 

Scholing van leerkrachten: jaarlijks worden we, als team en individueel, geschoold om ervoor te zorgen dat we onze huidige kwaliteit vasthouden.