Een vertrouwde plek

Gratis overblijven

Wij werken op school met een continurooster. Dit wil zeggen dat de kinderen de gelegenheid krijgen om gratis met de leerkracht over te blijven. De voordelen hiervan zijn dat we geen overblijfmoeders nodig hebben, de kinderen binnen hun eigen groep eten en drinken en de overgang tussen de ochtend en de middag soepel verloopt. Door de pauze van 45 minuten duurt de schooldag bij Het Talent maar tot 14.45 uur; de kinderen hebben dus nog voldoende tijd om thuis te ontspannen. Bij schooltijden ziet u de dagen waarop de kinderen overblijven.

 

Toch naar huis?

Uw kind mag ook thuis middageten. Wanneer u hiervoor kiest, vragen wij u wel ons hiervan op de hoogte te brengen. Uw kind moet dan om 12.45 uur weer op school zijn.

 

Andere vormen van opvang

Op dit moment wordt er ook  voor- en naschoolse opvang geboden op Het Talent. Mocht u hier  behoefte aan hebben dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij de directrice. Is uw kind nog in de peuterleeftijd? Onze school biedt u ook een speciale peutergroep.