Meepraten, meedenken, meebeslissen

Het Talent kan bij al haar beleidsbeslissingen terugvallen op de Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit vier leden: twee leden namens het onderwijzend personeel en twee leden namens de ouders. De MR is een adviesorgaan van het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal. De MR denkt en praat mee over alle aangelegenheden die de school betreffen, kan voorstellen doen, advies geven en al dan niet met voorgenomen besluiten instemmen.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Aangezien er onder het bestuur meerdere basisscholen vallen, is er voor de zaken van gemeenschappelijk belang de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) ingesteld. De bijeenkomsten van de GMR staan op de jaarkalender; u kunt deze uiteraard bijwonen.

 

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij: 

Wilma Mens, John Oonincx of Marc Libregts (ouders)
juffrouw Evelijne van Ginderen of  juffrouw Astrid van Brussel, tel: 0165-541894 (team)