Verbinding met u!

Het Talent kan niet bestaan zonder de betrokkenheid van u als ouder. U bent immers de expert van uw eigen kind en uw betrokkenheid draagt ons inziens bij aan een goede houding, positief welbevinden en het schoolsucces van uw kind. Wij hebben dan ook niet voor niets de kernwaarde 'Verbindend' gekozen!  

 

Verschillende manieren van ouderbetrokkenheid

We willen ons graag met u verbinden en kennen dan ook verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. Zo staan onze leerkrachten altijd open voor een informeel gesprek met u. En natuurlijk kunt u ook een formeel gesprek aanvragen, bijvoorbeeld als u meer wilt weten over de ontwikkeling van uw kind of persoonlijke informatie over uw zoon of dochter wilt delen. Daarnaast waarderen wij het ook zeer wanneer u aanwezig bent of wilt helpen tijdens bijvoorbeeld vieringen, informatiedagen en andere schoolactiviteiten.


Ook kunt u lid worden van de volgende organen binnen onze school:

- de Oudervereniging;

- de Medezeggenschapsraad;

 

Overige partners

Het team van Het Talent hecht veel waarde aan samenwerking. Wij werken niet alleen intensief samen met onze leerkrachten, ouders en leerlingen, maar ook met onze peutergroep, edux onderwijsadviseurs, de bibliotheek, het centrum voor de kunsten, schoolmaatschappelijk werk en de gemeente Roosendaal. Samen bereiken we meer!