Onze school

Op Het Talent is elk kind een ster!

Basisschool Het Talent staat in de woonwijk Langdonk; we zijn een school met een multiculturele leerlingpopulatie. Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de verschillen tussen kinderen en activeren de kinderen door gebruik te maken van verschillende werkvormen. Een goede relatie, communicatie en samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders zijn belangrijke voorwaarden.

Het Talent is een school waar we al vroeg op zoek gaan naar de specifieke kwaliteiten van iedere leerling. Deze kwaliteiten staan centraal bij het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. Op Het Talent vragen we ons niet af hoe slim een kind is, maar kijken we naar waar de talenten van een kind liggen. Het ene kind is goed in taal, een ander in logisch denken en weer een ander in handvaardigheid, of juist op sociaal gebied. We dagen onze leerlingen uit met een aantrekkelijk leerstofaanbod. Zo leren kinderen op natuurlijke wijze om zowel zelfstandig als in groepsverband te werken.

Het team van het Talent besteedt veel aandacht aan goede zorg voor uw kind. We verzorgen, na goed overleg met ouders, ook onderwijs aan kinderen met specifieke zorgbehoeften.

De ster van ons logo bestaat uit 5 punten, de bovenste punten vertegenwoordigen voor ons leerlingen, ouders en leerkrachten. De onderste punten, de basis, staan voor ons voor veiligheid en vertrouwen. Pas als kinderen zich veilig voelen en als er sprake is er van wederzijds vertrouwen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.