Missie en visie

U heeft een zoon of dochter in de basisschoolleeftijd? Dan gaat u uiteraard op zoek naar een school die goed onderwijs geeft. Tegenwoordig is het echter net zo belangrijk dat uw kind ook geholpen wordt met zijn sociale ontwikkeling. Op KPO Basisschool Het Talent is deze gedachte leidend.

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Ambitieus

Ons onderwijs is modern en kwalitatief sterk. Onze tijd met de leerlingen besteden we optimaal. Zo krijgen al onze leerlingen de kans hun talenten maximaal te ontdekken en te ontplooien.

Talentvol

Ieder kind is talentvol. Door dit talent op de juiste manier aan te spreken, willen wij ieder kind tot maximale bloei laten komen. De behoeften van het individuele kind zijn leidend voor ons.

Opbrengstgericht

Onze relatief kleine groepen geven ons de tijd en ruimte om opbrengstgericht, passend onderwijs te geven. Wij hebben de kennis om ieder kind de zorg en uitdaging te bieden die het nodig heeft.

Verbindend

Voor een veilig schoolklimaat is samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten van groot belang. Wij zoeken deze samenwerking dan ook bewust op. De pijlers van onze ster laten dit ook zien:

Op Het Talent kijken we niet óf een leerling knap is, maar hóe een leerling knap is. En daarop bouwen we verder. Spreekt dit u aan? Dan bent u van harte welkom op onze school.